Avocați

Larisa Stegarescu

Avocat fondator

A absolvit Facultatea de Drept a Universității din Bucureşti și Institutul Național Pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, în prezent fiind membră a Baroului Bucureşti.

A dobândit o experință vastă în avocatura de consultanță şi litigii în cadrul colaborărilor profesionale cu societăți civile de avocați, precum şi cu specialişti din domenii juridice conexe: notari publici, executori judecătoreşti, experți tehnici autorizați etc.

Participarea activă la programul de formare profesională inițială în cadrul Institutului Pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaților, precum şi constanta preocupare manifestată față de problemele de drept actuale, au contribuit la crearea bazelor Cabinetului de Avocat Larisa Stegarescu.