Principii și valori

Cabinetul de Avocat - Larisa Stegarescu a luat naştere ca urmare firească a confluenței a trei factori: pregătire, experiență, viziune.

Dobândirea cunoştințelor vaste în domeniul juridic în cadrul uneia dintre facultățile de drept din România cu tradiție consacrată în acest sens, urmată de aplicarea cu succes în practică a celor învățate, au configurat viziunea a ceea ce se doreşte a deveni în viitor această inițiativă - un brand personal autentic, aliat unor standarde înalte de profesionalism, neabătut de la regulile deontologice, de la scopul, semnificația şi misiunea profesiei de avocat - partener indispensabil al justiției şi prim judecător al cauzei.

Activitatea cabinetului de avocatură este ghidată de un set riguros de principii şi valori care permit stabilirea şi menținerea unui cadru de colaborare profesională în care predomină loialitatea, adevărul, echilibrul, respectul reciproc şi supremația legilor în relația cu clienții cabinetului, cu instanțele de judecată, cu autoritățile şi instituțiile publice, precum şi cu partenerii de negociere.

Punem preț pe construirea unor parteneriate de încredere, de lungă durată, orientate spre găsirea soluțiilor adecvate, realiste şi eficiente pentru problemele clienților, oferind în acest scop toate resursele, angajamentul şi experiența de care dispune cabinetul.

Motto-ul nostru confirmă politica noastră: "Urmând o cale a principiilor, dreptatea devine o destinație sigură."

Avem încrederea că orice problemă are o soluție. Să o căutăm împreună!

Larisa Stegarescu