Executări Silite

În contextul economic actual care a zdruncinat din temelii un număr semnificativ al societăților comerciale, demararea procedurilor de executare silită s-a intensificat ca răspuns la incapacitatea tot mai frecventă a partenerilor contractuali de a-şi respecta obligațiile inițial asumate. 

Într-o asemenea situație, indiferent dacă sunteți creditor sau debitor, este important să vă cunoaşteți drepturile şi pârghiile pe care legea vi le oferă (inclusiv negocierea amiabilă), astfel încât, printr-o soluție adecvată şi echitabilă, pe care suntem dispuşi să o identificăm împreună, să reuşiți să vă lichidați creanțele datorate, să minimizați pierderile suferite şi, de ce nu, să salvați relația contractuală pentru viiitor.

Reprezentăm clienți persoane fizice sau juridice, creditori sau debitori, pe întreaga durată a procedurii de executare silită în relația cu instanța de executare, executorul judecătoresc, notari publici, ANAF, ANCPI, primării.

Redactăm cereri de executare silită (pentru următoarele titluri executorii: hotărâri judecătorești cu executare provizorie și hotărâri definitive, hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare, înscrisuri autentice notariale, titluri de credit - bilete la ordin, cambii si cecuri), contestații la executare, plângeri împotriva actelor executorului judecătoresc.

Reprezentăm clienții la soluționarea de către instanță a cererilor şi plângerilor formulate în procedura de executare silită.