Drept Societar

Oferim consultanță juridică de specialitate persoanelor juridice române şi străine care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României în relația cu instituțiile şi autoritățile publice din România, precum Oficiul Național al Registrului Comerțului, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Autoritatea de Supraveghere Financiară etc. 

De asemenea, ne oferim sprijinul în derularea negocierilor cu diverşi parteneri contractuali ai clienților. Întocmim analize juridice ai factorilor de risc şi susținere activă în conformarea cu dispozițiile legale în vigoare de la etapa înființării oricărei societăți comerciale până la intrare în insolvență/reorganizare/dizolvare. 

Consultăm clienţii persoane juridice în redactarea actelor constitutive/statute, hotărâri ale adunărilor asociaților, cesiuni de părți sociale, înfiinţări de puncte de lucru, modificări în conducerea şi/sau administrarea societății. 

 • Servicii privind Oficiul Național al Registrului Comerțului (cu titlu exemplificativ):
 1. Serviciile pe care le oferim în legătură cu înființarea unei societăți, de exemplu un SRL, cuprind consultanță juridică privind alegerea codurilor CAEN potrivite viitorului domeniu de activitate al societății cu răspundere limitată, precum şi, dacă este cazul, obținerea avizelor prealabile prevăzute de legi speciale pentru anumite domenii de activitate (exemplu: viitoare societăți de expertiză contabilă şi de contabilitate; persoane juridice şi fizice care desfăşoară activități de producere, import, export şi comercializare a armelor de foc şi munițiilor etc.) De asemenea, îndeplinim operațiunea prealabilă de verificare a disponibilității şi de rezervare a denumirii firmei şi a emblemei (dacă este cazul). Ne oferim suportul juridic la redactarea actului constitutiv şi la completarea corectă şi conform legii, a declarațiilor, anexelor şi celorlalte documente necesare. Depunem personal dosarul, urmărim stadiul de soluționare al acesteia şi ridicăm originalul Rezoluției Directorului ORC precum şi Certificatul de Înregistrare
 2. Servicii avocațiale în vederea înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor privind schimbarea sediului social în acelaşi județ sau în alt județ:
  - Suport la redactarea hotărârii adunării generale a asociaților/acționarilor sau decizia asociatului unic/ CA/ directoratului şi a actului constitutiv actualizat.
  - Suport la completarea declarații-tip pe propria răspundere.
  - Găzduire sediu social (în Bucureşti) sau suport încheiere contract de locațiune/comodat pentru alte locații.
  - Verificare disponibilitate şi rezervare denumire nouă în cazul schimbării sediului în alt județ, iar denumirea actuală a profesionistului nu a fost înregistrată anterior la nivel național.
  - Depunere personală a cererii însoțite de documentația aferentă, urmărire stadiu de soluționare, contestare rezoluție ORC, ridicare documente originale.