Dreptul Asigurărilor

Cel puțin o dată în viață, fiecare dintre noi este parte într-un raport juridic de asigurare, iar acest lucru se materializează prin achiziționarea diverselor polițe de asigurare obligatorie sau facultativă, aferente categoriilor de riscuri asumate contractual de către asigurător.

Deşi este reconfortant sentimentul de a ne simți la adăpost de suportarea financiară a riscului asigurat produs, în practică lucrurile se complică, astfel încât este util să cunoaşteți cum vă puteţi prevala de un drept legitim în temeiul unui contract de asigurare la care sunteți parte.

La fel funcționează lucrurile şi în cazul în care sunteți persoana prejudiciată prin fapta culpabilă a unui asigurat, cele mai frecvente cazuri fiind, cu regret, cele rezultate din accidente de vehicule.

Având în vedere complexitatea domeniului asigurărilor, oferim consultanță juridică de specialitate dintr-o dublă perspectivă

Prima este legată de condițiile legale pe care trebuie să le îndeplinească orice societate de asigurare, societate de brokeraj şi chiar asistenții persoane fizice autorizate în calitate de distribuitori ai produselor de asigurare, inclusiv conformarea activității acestora la cerințele impuse de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu atribuții de control în acest domeniu. 

A doua perspectivă ține de activitatea nemijlocită desfăşurată de distribuitorii de produse de asigurare, sens în care ne oferim sprijinul juridic atât în etapa amiabilă a soluționării, spre exemplu, a unei cereri de despăgubire, cât şi în etapa unui eventual litigiu, când putem oferi reprezentare oricăreia dintre părți: societate de asigurare, persoană păgubită, persoană vinovată de producerea riscului asigurat etc. 

De asemenea, oferim consultanță şi reprezentare juridică în problemele ce apar în raporturile de colaborare dintre societățile de asigurare şi societățile de brokeraj în asigurări, dintre asistenți persoane fizice sau juridice şi societăți de brokeraj în asigurări.


A se vedea articolul privind "Litigiile dintre asigurătorii RCA. Locul intervenientului forțat în proces" disponibil aici.