Dreptul Transporturilor

Într-o epocă caracterizată prin avânt tehnologic, dezvoltare şi extindere a infrastructurii, domeniul dreptului transporturilor s-a raliat implicit modernizărilor înregistrate. Acesta oferă un cadru legislativ național şi comunitar complex, care acoperă toate căile de transport, de la cea terestră până la cea aeriană, îndemnând astfel operatorii de curse, dar şi pasagerii, la respectarea unor obligații specifice şi la exercitarea anumitor drepturi.

Fiind vorba despre un serviciu indispensabil, cel de transport, conştientizăm provocările care decurg din eventualele neînțelegeri de pe urma neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare ale obligațiilor dintr-un contract de transport de persoane sau bunuri.

În acest sens, oferim clienților consultanță juridică şi reprezentare în fața operatorilor de transport aerian şi/sau instanță privind formularea şi susținerea cererilor de despăgubire în temeiul Regulamentului CE nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului pentru zborurile întârziate sau anulate. 

Analizăm îndeplinirea cumulativă a condițiilor legale şi temeinicia cererii, fiind alături de clienții noştri în toate etapele demersului de obținere a despăgubirilor: etapa amiabilă, instanță, executare silită.


A se vedea articolul privind "Drepturile pasagerilor transportului aerian. Despăgubirile pentru zborurile întârziate sau anulate." disponibil aici