Dreptul Muncii

Raporturile de muncă ocupă un rol semnificativ la nivel individual, dar şi colectiv, reprezentând matricea care stă la baza oricărui sistem economic şi, de ce nu, social, fiind o componentă indispensabilă societății.

De felul în care raporturile de muncă se prezintă în realitatea faptică şi juridică, depind adesea fericirea şi bunăstarea oamenilor. Pentru acest motiv acordăm o atenție deosebită problemelor de drept care se ivesc inevitabil în derularea contractelor de muncă, fără a pierde din vedere celebrul aforism aparținând lui Quintus Horatius Flaccus: "Aurea mediocritas", adică: "Aurita cale de mijloc". 

În acest sens, oferim consultanță juridică, asistare şi reprezentare în litigiile dintre angajați şi angajatori (concedieri nelegale, nerespectarea drepturilor salariale, a timpului de muncă şi a timpului de odihnă, încălcări ale normelor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, cazuri de discriminare ori hărțuire etc).

Participăm la negocieri în vederea soluționării amiabile a conflictelor din cadrul raporturilor de muncă.

Ne susținem clienții în redactarea, modificarea, încetarea contractelor individuale şi/sau colective de muncă, adaptând conținutul acestora prevederilor legale în vigoare.

Acordăm asistență de specialitate în aplanarea conflictelor dintre sindicate şi patronate. Oferim asistență şi reprezentare în procedurile de cercetare disciplinară a angajaților.