Dreptul Familiei

Familia, ca nucleu viu al oricărei societăți este în acelaşi timp arena unor evenimente şi întâmplări care produc consecințe juridice deosebit de importante pentru membrii acesteia, motiv pentru care conştientizăm necesitatea abordării acestor relații cu tact, profesionalism și înțelegere. 

Fie că vorbim despre o dilemă la alegerea unui regim matrimonial în preajma încheierii unei căsătorii sau chiar la lichidarea acestui regim şi împărțirea bunurilor comune, fie că este cazul unui divorț prin procedură notarială sau pe cale judecătorească, dispunem de pregătirea necesară pentru a trata oricare dintre situațiile cu care vă confruntați.

Prin urmare, asistăm şi reprezentăm clienții în orice procedură de divorț, oferim consultanță juridică de specialitate în materia regimurilor matrimoniale (încheierea convențiilor matrimoniale, modificarea, lichidarea regimului matrimonial), precum și acțiuni privind filiația, exercitarea autorității părinteşti, obligația de întreținere și adopție.