Litigii

Experiența unui litigiu implică în afara duelului judiciar dintre părți, o serie de factori de care depinde adesea soarta procesului. 

Aceşti factori sunt cunoaşterea completă şi nealterată a adevărului în relația client - avocat, relație construită pe încredere reciprocă, garantată de obligația legală a avocatului de păstrare a secretului profesional; construirea unui caz solid pornind de la o înțelegere corectă a situației de fapt, a particularităților acesteia, continuând cu identificarea problemei de drept şi construirea unei strategii de atac sau apărare eficiente.

În tot acest parcurs, suntem parteneri de încredere pentru clienții noştri, asumându-ne o atitudine bazată pe seriozitate, profesionalism şi diligență în raport cu interesele procesuale ale acestora.

Prin urmare, oferim reprezentare şi asistare persoanelor fizice sau juridice în cadrul oricărui litigiu aflat pe rolul instanțelor de judecată din România, atât în primul grad de jurisdicție, cât şi în căile de atac ale apelului sau recursului, contestației în anulare, revizuirii. Serviciile pe care le oferim constau în redactarea şi susținerea cererilor de chemare în judecată în procedura comună, precum şi în procedurile speciale prevăzute de dispozițiile Codului de Procedură Civilă, respectiv cereri de valoare redusă, ordonanțe de plată, cereri posesorii, ordonanțe preşedințiale, evacuarea din imobile folosite sau ocupate fără drept, partajul judiciar, procedura divorțului, măsuri asigurătorii şi provizorii, procedura de declarare a morții, procedura punerii sub interdicţie judecătorească. Redactăm şi susținem întâmpinări, răspunsuri la întâmpinări, note scrise, cereri de apel, recurs, contestație în anulare, revizuire.