Drept Penal și Drept Contravențional

Asistăm şi reprezentăm clienți persoane fizice sau juridice în faza de urmărire penală, a camerei preliminare, a judecății, precum şi în căile de atac. Redactăm şi susținem plângeri penale, plângeri împotriva actelor procurorului, contestații, tranzacții civile pentru obținerea despăgubirilor pentru daune civile în procesul penal, opinii juridice etc.

De asemenea, cabinetul nostru dispune de pregătirea necesară acordării consultanței juridice de specialitate în domeniul dreptului contravențional. Redactăm şi susținem în prima instanță şi în căile de atac plângerile împotriva contravențiilor.